Checklist

 

Via deze checklist vindt u de gegevens die Jolanda Slippens nodig heeft voor het invullen van uw belastingopgave.

 

Checklist basisgegevens

 • Achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerservicenummer van uzelf en eventueel uw partner en thuiswonende kinderen, adres
 • Jaaropgave(n) werkgever(s) van uzelf en eventueel uw partner en thuiswonende kinderen, ook van een uitkering van UWV, sociale dienst, ANW, AOW, aanvullend pensioen, en dergelijke
 • Alimentatie, ontvangen of betaald
 • Lijfrentepolis (verzamelinkomen + pensioenaangroei)
 • Aandelenportefeuilles

 

Checklist eigen woning

 • WOZ-waarde
 • Opgave hypotheekrente
 • Voorlopige teruggave belasting

 

Checklist nieuwe woning of oversluiten hypotheek

De afrekening van de notaris van het oude en/of nieuwe huis:
 • Notariskosten en kadastrale rechten
 • Eventuele bouwrente
 • Afsluitprovisie
 • Taxatiekosten (als de taxatie niet op de afrekening staat, moet deze er apart bij komen te staan)
 • Eventuele kosten aanvraag NHG
 • Eventuele boeterente

 

Checklist ziektekosten

Aanvullende ziektekosten die u zelf heeft bekostigd:

 • Eigen bijdrage tandarts en orthodontie
 • Eigen bijdrage medicijnen voorgeschreven door een arts (niet het eigen risico)
 • Gehoorapparaat en bijkomende kosten zoals onderhoud
 • Reizen naar het ziekenhuis, bezoek aan specialist, tandarts, fysio, maatschappelijk werk, enzovoort
 • Wanneer u langer dan één maand in het ziekenhuis of revalidatiecentrum moet verblijven, kan uw inwonende partner –mits de afstand van huis naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum meer dan 10 km is– reiskosten á € 0,19 per km opvoeren

 

Checklist overige

 • Studiekosten van uzelf (of uw partner) indien deze meer dan € 250 bedragen (vanaf 2023 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar)
 • Voorlopige aanslag volgend jaar
 • De heffingsvrije grens voor spaargeld in 2021 bedraagt € 50.000. Voor fiscale partners geldt een dubbele heffingsvrije grens van € 100.000. In 2022 is de heffingsvrije grens € 50.650 of € 101.300 voor fiscale partners. Bezit u (en/of uw partner) meer dan deze heffingsvrije grens, dan moet dit bij de belastingdienst opgegeven worden.

 

Niet (meer) aftrekbaar:

 • Aanvullende ziektekostenverzekering
 • Vaste aftrek 65+
 • Vaste aftrek arbeidsongeschiktheid
 • Chronische ziekte
 • Huisapotheek
 • Brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen
 • Begrafeniskosten
 • Bevallingskosten
 • Dieetkosten voor diabetes
 • Het verplichte eigen risico
 • Kosten scootmobiel/rollator

 

Let op!

Jolanda Slippens kan uw belastingaangifte alleen correct verzorgen als u de juiste gegevens aanlevert. Denk aan de bedragen die u ontvangt via zorgtoeslag en de voorlopige teruggave, maar ook spaargeld van uzelf en/of uw partner, enzovoort. Wat u aanlevert is en blijft te allen tijde uw eigen verantwoording.