Disclaimer, cookies & colofon

 

Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden: Jolanda slippens spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Jolanda Slippens behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen, of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Jolanda Slippens geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Jolanda Slippens geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Jolanda Slippens kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen. Jolanda Slippens verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ook aanvaardt Jolanda Slippens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behoudt Jolanda Slippens alle rechten met betrekking tot de geboden informatie.

 

Cookies

De website van Jolanda Slippens maakt gebruik van analytische cookies. Deze zijn nodig om inzicht te krijgen over het functioneren van de website, bijvoorbeeld na een (software) update. Er worden geen demografische- of remarketing-gegevens verzameld. Bezoekers blijven anoniem.

 

Colofon

Website ontwerp en techniek:
Grafisch Ontwerpbureau Dijkman

Beeldmateriaal: 
Shutterstock

Op de website en huisstijl van Jolanda Slippens RBc rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om onderdelen van deze website zoals logo, avatar, beeldmateriaal, teksten, fonts en broncodes te verveelvoudigen, kopiëren, publiceren, aanpassen of gebruiken in welke vorm dan ook, online en offline.

 

Lees hier de algemene voorwaarden van Belastingconsulent Jolanda Slippens.