Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden   Artikel 1 – Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1;Opdrachtnemer: Jolanda Slippens, gevestigd te Rozenburg zh; 1.2...